8D/7N North Eastern Hokkaido Winter Photo Tour

(Sapporo, Otaru, Biei, Asahikawa, Furano, Kushiro & Nemuro)